Prosess-%20og%20vannbehandling

Contact
Narve Tunheim

Product Manager - industry
Mobil: +47 99 28 56 32
Switchboard +47 992 85 600
Mail: narve.tunheim@halvorsen.no

PROSESS- OG VANNBEHANDLING


Vi leverer komplette anlegg og komponenter for behandling av vann og prosess medium

Vår ekspertise tar ut rett utstyr til rett anlegg


  - Avherdingsanlegg
  - Filteranlegg
  - Doseringsanlegg for kjemikalier
  - RO anlegg
  - Oksygenfjerning 
 

 

Halvorsen is a complete EPCI provider of cost-effective products and smart technology for the global energy industry. Our solutions have clear efficiency gains for our clients when it comes to footprint, costs and the environment.