Kjeler

Contact
Narve Tunheim

Product Manager - industry
Mobil: +47 99 28 56 32
Switchboard +47 992 85 600
Mail: narve.tunheim@halvorsen.no

KJELER


Tratec Halvorsen produserer kvalitetsprodukter for Damp- og Varme-energi

Halvorsens kjeleprogram er omfattende og strekker seg over hele spekteret fra de minste på 15kW til kjeler over 20MW.

Kjeler for alle typer energi tilførsler

  - Elektrisk energi
  - Biogass
  - LPG / LNG
  - Bio-oljer
  - Olje
  - Biomasse
  - Varme væsker
  - Varme avgasser
 


                   Vi produserer kvalitet i alle ledd!
 

 

Halvorsen is a complete EPCI provider of cost-effective products and smart technology for the global energy industry. Our solutions have clear efficiency gains for our clients when it comes to footprint, costs and the environment.